She’ll Be We är en snabbt växande ideell rörelse med fokus på kvinnors handlingskraft och samarbetsförmåga. Det sägs ibland att vi inte har orken att hålla ihop när det verkligen behövs, vi tror på motsatsen.

SBW startades i december 2016 av mig, Linda Häggkvist. 39 år gammal hade jag grundat och drivit ett nordiskt verksamt företag i rollen som VD under sju års tid. Bosatt i en villa i Enskede, gift med mina drömmars man och lyckligt välsignad med tre barn. Som alla andra kämpar jag med sjukdomar hos närstående och en värld som ibland känns outhärdlig att bevittna. Jag tror på hoppet, kärleken och livets goda krafter hur naivt det än kan låta. Jag vill göra ännu mer för att kväva det hat och den feghet som får så mycket utrymme i samhället just nu, och vi är många som känner likadant. Som har energin, intentionen och förutsättningarna att dela med oss. Jag ville göra det konkret. Skapa en plats för oss att samlas och agera ihop. Ensam är stark, men tillsammans starkare. She´ll Be We är vår plattform för att verkligen kunna göra skillnad.

Idag är vi 7500 personer som vill verka tillsammans. Vi blir mer kraftfulla ju fler vi är, med bibehållet engagemang. Det finns inga gränser för vad vi kan åstadkomma. Brinner skolans bibliotek ner, kan vi på 24 timmar bidra med 500 nya böcker när vi är 500 personer som samsas. Är vi 1000 kan vi nattvandra 2000 unga tjejer och killar hem i trygghet en enda kväll över hela landet. Med 10 000 deltagande medlemmar i ett enda initiativ, kan vi med en hundralapp var bidra med en miljon kronor till barnfamiljer i en svältkatastrof, eller tillse att det byggs en skola när freden kommer åter till ett krigsområde i t ex Aleppo. Stort och smått, kortsiktigt och långt. Tillsammans skapar vi något unikt och kraftfullt för den framtid vi och våra familjer ska finnas i. Inte en droppe i havet, utan en ström av konkreta åtgärder i samverkan. Frivilligt, positivt laddat och fritt från jämförelser.

She´ll Be We är redan en av Sveriges snabbast växande grupper. Vårt engagemang, våra egna nätverk och vår övertygelse om att handling väger tyngre än ord ger resultat. Vi är verksamma utifrån ett nav som utgörs av en dold grupp på Facebook. Hos oss är alla lika viktiga, oavsett titel eller bakgrund. Sekretessen är viktig för att vi ska kunna jobba fokuserat mot våra mål. Här kan du ansöka om medlemskap i SBW.

Det här är inget projekt. Det här är för livet. Vårt och alla andras, oavsett var på jorden vi kommer ifrån – helt fristående från politiska och religiösa aspekter. Det här är vad som händer när kvinnor använder hjärta, kraft och samverkan mot konkreta mål. Tack för din uppmärksamhet.

#shellbewe