Genom SBW får vi möjlighet att göra mer för fler, utöver våra individuella engagemang. Små medel blir stora genom vårt omfattande samarbete. I avgränsade och tydligt målsatta projekt stöttar vi etablerade organisationer, mindre grupper samt privatpersoner för att rädda liv och minska utsatthet. Vi går ihop i specifika projekt varje månad, och jobbar med dokumentation och uppföljning både i siffror och reportage från varje genomfört uppdrag.