Grunden i SBW´s arbete är den dolda Facebookgruppen som inte är sökbar utifrån. Sekretessen säkerställer att alla våra medlemmar, oavsett titel eller bakgrund, kan verka tryggt med fokus på målen i de projekt vi engagerar oss i. Här kan du kontakta oss om du vill veta mer.

Några gånger varje månad publiceras ett utvalt initiativ med en målsättning och tydliga tidsramar, tillsammans med tillvägagångssätt för att agera. Medlemmarna väljer sedan att agera eller avstå, helt frivilligt och utan krav. I She´ll Be We inspirerar vi varandra, vi jämför ingen med någon annan, och vi tror att alla människor gör så gott de kan. Det är en plats fri från dåligt samvete och pekpinnar – vi värnar om positiv energi och respekt som plattform för långsiktigt arbete ihop. Men ju fler vi är, desto mer kan vi bidra till de organisationer och personer som behöver stöd för att rädda liv och minska utsatthet.

Vårt syfte är att genom samarbete kunna göra mer för fler behövande. SBW är ett handlingskraftigt alternativ till passivitet och uppgivenhet. Med flera tusen medlemmar bidrar vi aktivt till att forma den framtid vi vill uppleva, för medmänniskor, djur och natur.

Genom She´ll Be We får du möjlighet att göra din röst hörd genom styrkan i tusental. Du får träffa likasinnade i sociala kanaler och fysiska event. I olika reportage kopplade till våra projekt, får du också möta människorna bakom behoven och de organisationer som jobbar för en bättre värld.

Varmt välkommen till oss som vill göra lite mer för att hjälpa dem som bäst behöver.

Tillsammans starkare än var och en för sig. Tillsammans för att vi kan.