Vårt senaste initiativ, för barnen som föds med hjärtfel är avslutat. Målet på 20 000 kr blev på en vecka 20 780 kr till Hjärtebarnsfonden, med nästan 300 deltagande kvinnor från SBW. Detta berör extra mycket för att det är ett område som just nu inte har haft det mediala ljuset på sig, vilket visar på SBW’s enorma kraft att göra reell skillnad genom något så ”enkelt” som samarbete.

Insatserna går till forskning, hjärtebarnsläger och familjestöd. Tack vare Christina och hennes dotter Elsa fick vi möjlighet att bidra, och de får också avsluta detta projekt med sitt gemensamma tack till alla er som är med och gör detta möjligt.